Topic K12: Decrease – slip 1, knit 1, pass slipped stitch over (Sl1, k1, psso)